ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 امور مالی و اعلام واریز وجه

بمنظور مسائل امور مالی و اعلام واریز وجه به حساب بانکی

 پشتیبانی

از این طریق میتوانید مشکلات فنی میزبانی وب سایت خود را با ما در میان بگذارید