ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.


مرور پسوند ها بر اساس موضوع

قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
.net
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.org
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.info
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.biz
360,000تومان
1 سال
360,000تومان
1 سال
360,000تومان
1 سال
.co
750,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
.ws
750,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
.ir
14,000تومان
1 سال
N/A
14,000تومان
1 سال
.de
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید


 افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

 دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید! *


* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.