Aug 21st ثبت دامنه با پسوند Tel.

امکان ثبت دامنه های با پسوند  tel.  فراهم  شد

 


 

برای ثبت میتوانید از طریق http://mehravaran.com/clients/domainchecker.php اقدام کنید