طی قرارداد بین شرکت تجارت الکترونیک بانک پاسارگاد و مرکز فن آوری اطلاعات مهرآوران درگاه پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد هم به لیست پذیرندگان کارت در مهرآوران اضافه شد

 

 Wednesday, July 17, 2013

<< بازگشت