کاربران گرامی خوشبختانه مشکل دروازه پرداخت از طرف مخابرات برطرف شد حال بدون مشکل می توانید هزینه سرویس های خود را به موقع و قبل از معلق شدن پرداخت نمایید.
با تشکر

Tuesday, January 10, 2017

<< بازگشت